Dalekozrakost

Zajímavosti

Hypermetropie (dalekozrakost)

DalekozrakostU hypermetropického oka je ohnisko při pohledu na dálku za sítnicí. Hypermetropie se dá úplně nebo částečně odstranit zvýšením lámavosti oční čočky (akomodace). Proto může hypermetrop s pomocí akomodace vidět vzdálené předměty ostře.

Aby bylo znovu zaručeno ostré vidění i bez akomodace, musí být nedostatečná lámavost upravena spojnou (plusovou) čočkou tak, aby ohnisko soustavy čočky a oka leželo opět na sítnici. Při hypermetropii leží vzdálený bod R za sítnicí.