Astigmatická vada

Zajímavosti

Astigmatická vada

Astigmatická vadaPokud je předmětový bod, ležící mimo optickou osu, zobrazen čočkou se sférickou mohutností, vzniká v důsledku šikmého dopadu světelného svazku astigmatismus. Bod se pak nezobrazuje jako bod, ale jako dvě čáry.

Tato deformace, které se říká astigmatická vada, významně ovlivňuje kvalitu zobrazení brýlových čoček. Když se uživatel dívá skrz čočku v úhlu, dochází k odchylce (astigmatické chybě) od specifikované optické mohutnosti, kterou tento uživatel vnímá jako neostrost. Čím větší je dioptrická mohutnost čočky, tím je tato chyba výraznější. Tato vada je korigována cylindryckýmí čočkami.