Zajímavosti

Zajímavosti

Zdravé oko

Zdravé oko

Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří se obraz vzdálených nebo blízkých předmětů na sítnici. Čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenostech tak, aby byl vytvořen jasný obraz. Tento proces se nazývá akomodace. Akomodace umožňuje vidění od několika centimetrů až po nekonečno. Pokud je obraz neostrý, znamená to, že oko vykazuje vadu vidění.